Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            Νάξος,  07-09-2017

ΝΟΜΟΣ    ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                           Αρ. Πρωτ.:  382

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση      : Χώρα Νάξου                                                                             Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο

Ταχ. Κώδικας  : 843 00

Πληροφορίες  : Γιακουμή Χριστίνα.

Τηλέφωνο       :2285360136

e-mail               : dke@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017, 13:00 π.μ., για τη ακόλουθη δαπάνη «Ανάθεση σε αρχιμουσικό της λειτουργίας μπάντας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».

Το αντικείμενο των προς ανάθεση υπηρεσιών είναι η εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για τη συγκρότηση και λειτουργία Φιλαρμονικής Ορχήστρας για συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που σκοπό έχει τη θεσμική συμμετοχή της στις κοινωνικές, πολιτιστικές και παντός είδους εκδηλώσεις του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, όπου η συμμετοχή της κρίνεται απαραίτητη, πλαισιώνοντας και υποστηρίζοντας τις σημαντικές Πολιτιστικές και Θρησκευτικές εκδηλώσεις, Εθνικές επετείους κ.λ.π.

Δικαιολογητικά συμμετοχής:

1.    Πτυχίο Διεύθυνσης και Ενοργάνωσης Μπάντας.

2.    Προσκόμιση αναλυτικού πίνακα των εργαζομένων ή των συνεργατών του ενδιαφερόμενου, στον οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι τεχνικές γνώσεις και εμπειρία που κατέχουν σε σχέση με το αντικείμενο. Το προσωπικό που απαιτείται για την ολοκληρωμένη διαχείριση του έργου είναι εξειδικευμένο ως προς την γνώση και το χειρισμό με  δίπλωμα πνευστού οργάνου, αλλά να έχει και εμπειρία ως καθηγητής σε όμοιες εργασίες.

3.    Αποδεικτικό Προϋπηρεσίας.  Οι εργαζόμενοι ή οι συνεργάτες του διαγωνιζομένου πρέπει να έχουν προϋπηρεσία σε φιλαρμονική ορχήστρα φορέα του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ και να είναι χειριστές μουσικού οργάνου (το οποίο να χρησιμοποιείται σε φιλαρμονική ορχήστρα), ιδιότητες που θα πιστοποιούνται από βεβαίωση εργοδότη για συμμετοχή σε φιλαρμονική ορχήστρα.

Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και  Μικρών Κυκλάδων στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285360136.

Ο Πρόεδρος
Ευάγγελος Παντελιάς

Σχόλια are closed.