Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Νάξος,  23-08-2019

ΝΟΜΟΣ    ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                Αρ. Πρωτ.:  728

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση      : Χώρα Νάξου                                Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Ταχ. Κώδικας  : 843 00

Πληροφορίες  : Γιακουμή Χριστίνα

Τηλέφωνο       :2285360136

e-mail               : dke@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την ακόλουθη δαπάνη, «Πολυετής δαπάνη για την ανάθεση σε συνεργάτη της γραμματειακής υποστήριξης – παρακολούθησης προγραμμάτων και εκδηλώσεων και επίβλεψης αυτών» έως την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019, 12,00π.μ.

Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και  Μικρών Κυκλάδων στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285360136.

Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ.

3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ.

 

Ο Πρόεδρος

Ευάγγελος Παντελιάς

 

Σχόλια are closed.