Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 09-11-2022
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1351
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου Προς: κ. Καραγιάννη Ευάγγελο
Ταχ. Κώδικας : 843 00
Πληροφορίες : Γιακουμή Χριστινα
Τηλέφωνο : 2285024259
e-mail : dke@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, 10:00π.μ. για την δαπάνη «Πολυετής δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών υποστηρικτικών υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και παροχή θεωρητικής & πρακτικής εκπαίδευσης προσωπικού», ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Αναλυτικά:

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, 10:00π.μ. για την δαπάνη «Πολυετής δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών υποστηρικτικών υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και παροχή θεωρητικής & πρακτικής εκπαίδευσης προσωπικού», ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Αναλυτικά:

ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ    ΔΑΠΑΝΗ ΕΤΟΥΣ  2022 ΔΑΠΑΝΗ ΕΤΟΥΣ 2023
Παροχή υπηρεσιών υποστηρικτικών υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και παροχή θεωρητικής & πρακτικής εκπαίδευσης προσωπικού

·          CPV: 79212200-5 Υπηρεσίες Εσωτερικού Διαχειριστικού Ελέγχου

868,00€ 1.132,00€

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σχόλια are closed.