Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια πυροτεχνημάτων για τον εορτασμό του Αγίου Νικοδήμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Πληροφορίες: Φραγκουλοπούλου Χρυσοβαλάντου
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 84300
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: xfra@naxos.gov.gr
Αρ. Πρωτ. 11927/08-07-2022
ΑΔΑΜ: 22PROC010896073

Προς:
Αποστολάκη Σοφία και ΣΙΑ Ε.Ε.
Έμπορος
ΑΦΜ 999084258
ΔΟΥ Ηρακλείου Κρήτης
Εβανς 87
Ηράκλειο Κρήτης

 

Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια πυροτεχνημάτων
για τον εορτασμό του Αγίου Νικοδήμου

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022 και ώρα 13.00, στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου σε εργάσιμες μέρες και ώρες, προκειμένου για την ανάθεση των δαπανών για την προμήθεια πυροτεχνημάτων για τον εορτασμό του Αγίου Νικοδήμου συνολικής αξίας 5.000,00€, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικότερα στην Τεχνική Περιγραφή.

Παράλληλα με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα:

1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ (για κάθε νόμιμη χρήση)
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό)
3. Υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής (επισυνάπτεται) σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου
4. Προσκόμιση των ΚΑΔ του ενδιαφερομένου

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Ο Δήμαρχος,

Δημήτριος Αντ. Λιανός

eggrafa

Σχόλια are closed.