Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την «Διοργάνωση της έκθεσης με τίτλο Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΜΑΓΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Πληροφορίες: Φραγκουλοπούλου Χρυσοβαλάντου
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 84300
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: xfra@naxos.gov.gr

 

Αρ. Πρωτ. 12268/13-07-2022

Προς:
ΤΜΗΜΑ Α: ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ Β: AΕOLIS BOUTIQUE HOTEL – ΣΤΡΑΤΟΥΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ Γ: ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΜΗΜΑ Δ: Β.ΣΑΡΓΙΩΤΗΣ-Γ.ΜΠΕΡΓΕΛΕΣ Ο.Ε.
ΤΜΗΜΑ Ε: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΤ: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ Ζ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧ. ΚΑΠΡΗΣ

Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την
«Διοργάνωση της έκθεσης με τίτλο Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΜΑΓΟΥ»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022 και ώρα 13.00, στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου σε εργάσιμες μέρες και ώρες, προκειμένου για την ανάθεση των δαπανών για την «Διοργάνωση της έκθεσης με τίτλο Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΜΑΓΟΥ» συνολικής αξίας 18.893,60 €, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικότερα στην Τεχνική

Περιγραφή

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣΟ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)

ΜΕ ΦΠΑ

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ
 

1

Συγγραφή του κειμένου για την έκθεση (τόσο για τα έντυπα όσο και για τον χώρο υποδοχής της έκθεσης-στήσιμο και την απεγκατάσταση της έκθεσης. 92312000-1 2.822,58 677,42 3.500,00
Β. ΔΙΑΜΟΝΗ
 

1

 

(9 μονόκλινα για συνολικά 22 διανυκτερεύσεις * 50 ευρώ/διαν. & 8 δίκλινα για συνολικά 31 διανυκτερεύσεις*60 ευρώ) 22 άτομα από 18/07 μέχρι το πέρας της έκθεσης συνολικά 55100000-1 2.620,10 340,60 2.960,70
2 ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 53*1,50 55130000-0 79,50 79,50
Γ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ
1 Επενδύσεις τοίχου με απλή γυψοσανίδα

92 τ.μ. Χ 25 ε/τ.μ

 

44230000-1

 

2.300,00 552,00 2.852,00
2 Μεταφορά υλικών από και προς τη Σχολή Ουρσουλινών 1.000,00 240,00 1.240,00
3 Πάγκος ειδική κατασκευή (1τμχ) 495,00 118,80 613,80
4 Καθαριότητα και βάψιμο επιφανειών επένδυσης με τη λήξη της έκθεσης προς αποκατάσταση του χώρου 1.850,00 444,00 2.294,00
Δ. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
 

 

 

 

1

 

Συσκευασία και παραλαβή 10 ζωγραφικών έργων τέχνης,

2 ξύλινων τραπεζιών και 6 γυάλινων κύβων

από εργαστήριο καλλιτέχνη.
Αποκλειστική μεταφορά και παράδοση

σε χώρο έκθεσης τους στη Νάξο.
Ανάρτηση και εγκατάσταση έργων τέχνης

από 2 τεχνικούς της εταιρείας.
Απεγκατάσταση και συσκευασία μετά το πέρας της έκθεσης.
Αποκλειστική μεταφορά και παράδοση

στο εργαστήριο του καλλιτέχνη .

 

 

60000000-8

 

 

2.500

 

 

600,00

 

 

3.100

Ε. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
1 Φωτογράφιση των Έργων για το εποπτικό υλικό  

79961000-8

 

640,00 153,60 793,60
ΣΤ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
1 500 τρίπτυχα διαφημιστικά * 0,57  ευρώ έκαστο 230,64 55,36 286,00
2 200 κατάλογοι (στα ελληνικά & αγγλικά με κείμενο του Δημάρχου, του καλλιτέχνη, του επιμελητή και φωτογραφίες των έργων) * 2,22 ευρώ έκαστος 22462000-6 358,06 85,94 444,00
3 2 banner(4μ*1μ) υλικό μουσαμάς με ρέλιασμα

και μπουρντούζια * 100 ευρώ έκαστο

161,29 38,71 200,00
4 100 αφίσες 33*48 (χαρτί velvet 150 gr) 56,45 13,55 70,00
Ζ. ΣΙΤΙΣΗ
1 1 γεύμα 23 ατόμων * 20 ευρώ το άτομο στις 18/07/22

(ορεκτικό-κυρίως πιάτο-επιδόρπιο-1 μπουκάλι εμφιαλωμένο νερό 1,5 lt) συμπ/νου ΦΠΑ 13%

 

55300000-3

407,08 52,92 460,00
ΣΥΝΟΛΟ 15.520,70
ΦΠΑ 3.372,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18.893,60

Παράλληλα με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς ο κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα:

1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ (για κάθε νόμιμη χρήση)
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό)
3. Υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής (επισυνάπτεται) σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου
4. Προσκόμιση των ΚΑΔ του ενδιαφερομένου

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Ο Δήμαρχος,

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.