Προμήθεια σάκων απορριμμάτων του προγράμματος PAVE the WAySTE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                              Νάξος, 15/07/2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                      Αρ. Πρ.: 11734

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Προς:

 

Κάθε Ενδιαφερόμενο

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδικας: 84300

Πληροφορίες : M. Ζαζάνη

Τηλέφωνο: 2285360155

FAX: 22850-23570

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως και την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019, στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου, για την «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων του προγράμματος PAVE the WAySTE Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2019».

Η εκτέλεση της προμήθειας, συνολικού κόστους 3.980,40€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016 και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 και συγκεκριμένα τον ΚΑ 70-6699.100

 

Συνημμένα έγγραφα

Σχόλια are closed.