Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την Προμήθεια ειδών σχετικών με την εκδήλωση στο πλαίσιο της επίσκεψης και ομιλίας της Γ.Γ. Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων έτους 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                               Αριθμός πρωτοκόλλου 15857/2020
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                                                                            ΠΡΟΣ:
Ταχ. Κώδικας: 84300                                                                                                                       ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
FAX: 22850-23570

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την Προμήθεια ειδών σχετικών με την εκδήλωση στο πλαίσιο της επίσκεψης και ομιλίας της Γ.Γ. Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων έτους 2020»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την άμεση κατάθεση οικονομικής προσφοράς, έως Παρασκευή 11.00 πμ, λόγω της επικείμενης εκδήλωσης, στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου, των ακόλουθων δαπανών:

-Προμήθεια συνθέσεων ανθέων, συνολικού κόστους με φπα έως 373,00€
-Μπουφέ (τοπικό γλυκό), συνολικού κόστους με φπα έως 281,00€
-Δείπνο προς τιμήν της ΓΓ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, συνολικού κόστους με φπα έως 496,00€

Για λεπτομέρειες επικοινωνία με Γραφείο Δημάρχου, κα Κάγκανη (2285360105)

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Ο Δήμαρχος
καα,

Νικόλαος Βαθρακοκοίλη
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.