Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την ετήσια ασφάλιση καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη Κ. Κουφονησίων

Δήμος Νάξου κ Μικρών Κυκλάδων 26/06/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου 10150/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                                                                                  Προς : Κάθε ενδιαφερόμενο
Πληροφορίες : Κων/να Γαβαλά
Τηλέφωνο: 2285071545

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την ετήσια ασφάλιση καταφυγίου τουριστικών σκαφών
στη Κ. Κουφονησίων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Δια της παρούσης, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση προσφορών από την Παρασκευή 26/6/2020 έως και την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020 και ώρα 12.00 .
Η εν λόγω υπηρεσία αφορά στα ετήσια ασφάλιστρα του τουριστικού καταφυγίου Κ. Κουφονησίων με ενδεικτικό προϋπολογισμό 3.400 € .
Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019
Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1. Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα

Συνημμένο αρχείο.

Ο Αντιδήμαρχος
Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

Σχόλια are closed.