Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς της προμήθειας rapid tests, στο πλαίσιο της κατεπείγουσας απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 25/2/2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                  Αριθμός  Πρωτοκόλλου : 2677/25.02.2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                                                   Προς:
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                                                               ForHealth A.E.
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                                                                                 (Λεωφ. Πεντέλης 29, Βριλήσσια 152 35)
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

 

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς της προμήθειας rapid tests, στο πλαίσιο της κατεπείγουσας απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19»

 

 

Διά της παρούσης ο Δήμαρχος σας καλεί για την άμεση υποβολή προσφοράς της κατεπείγουσας προμήθειας ειδών, στο πλαίσιο της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19.

 

Η δαπάνη με ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό 14.000,00 € (δεν υπάρχει ΦΠΑ στα εν λόγω είδη) θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του ΚΑ: 00-6495.003 του έτους 2021, ως ακολούθως:

 

Rapid tests:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μον. Μέτρ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Rapid tests ταχέως συστήματος για αντιγόνο Sars-CoV-2 Τεμ. 2000

 

Με την οικονομική προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:

  • Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
  • Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε δημοπρασία
  • Ποινικό Μητρώο (εντός 3μήνου η έκδοση). Προσκόμιση ποινικού: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ ή υπεύθυνη δήλωση[1] του νομίμου εκπροσώπου περί των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

[1]Ώστε να μην κωλύεται η διαδικασία από την έκδοση εγγράφων λόγω υπολειτουργίας δημοσίων τμημάτων εξαιτίας των νόμιμων μέτρων για τον covid-19

Σχόλια are closed.