«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της ανάθεσης δαπάνης για τη λήψη αντιγράφων μερίδων Κοινοτήτων από το Υποθηκοφυλακείο Αμοργού»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της ανάθεσης δαπάνης για τη λήψη αντιγράφων μερίδων Κοινοτήτων από το Υποθηκοφυλακείο Αμοργού»

Διά της παρούσης ο Δήμαρχος σας καλεί για την άμεση υποβολή προσφοράς της ανάθεσης δαπάνης για τη λήψη αντιγράφων μερίδων Κοινοτήτων από το Υποθηκοφυλακείο Αμοργού σύμφωνα με το σχετικό αίτημα της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Η δαπάνη με ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό 80,80 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του ΚΑ 00-6495.001, ως ακολούθως:

ΤΑΧΔΙΚ: 27,40€
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ: 25,00€
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 17,60€
ΦΠΑ 24%: 10,80€

Με την οικονομική προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
-Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση
-ΚΑΔ της ιδιότητας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.