ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος,   25-09-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                Αρ.Πρωτ.:  18005
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ KAI ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση:84300 Νάξος                  Προς
Τηλ.:22853-60151           Τα μέλη της Επιτροπής    
Φαξ: 22850-29049  
Πληρ. : Δημήτριος Λιανός    
E-mail : d.lianos@naxos.gov.gr  
         
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Καλείστε όπως προσέλθετε στην 1η  συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την 3η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1)Γνωμοδότηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα 2015.
2)Γνωμοδότηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τον Προϋπολογισμό του 2015.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Επιτροπή θα συνεδριάσει ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.
O Πρόεδρος της Επιτροπής
 
Δημήτρης Λιανός
Αντιδήμαρχος
       

Σχόλια are closed.