ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Νάξος,   06-10-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                  Αρ.Πρωτ.:     18936
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ KAI ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση:84300 Νάξος                  Προς
Τηλ.:22853-60151         Τα μέλη της Επιτροπής    
Φαξ: 22850-29049  
Πληρ. : Δημήτριος Λιανός    
E-mail : d.lianos@naxos.gov.gr  
            
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Καλείστε όπως προσέλθετε στην 12η  συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την 14η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1)Συζήτηση και γνωμοδότηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης των μελετών ΓΠΣ – ΣΧΟΑΠ του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Επιτροπή θα συνεδριάσει ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.
Πρόεδρος της Επιτροπής
 
Δημήτρης Λιανός
Αντιδήμαρχος
       

Σχόλια are closed.