ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 17-02-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                  Αρ.Πρωτ.: 1934
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ KAI ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση:84300 Νάξος                Προς
Τηλ.:22853-60174              Τα μέλη της Επιτροπής    
Φαξ: 22850-29049     
Πληρ. : Δημήτριος Λιανός    
E-mail : d.lianos@naxos.gov.gr  
          
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείστε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την 25η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1)Γνωμοδότηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα Σχέδια κανονισμών Ύδρευσης και Αποχέτευσης. Στην ιστοσελίδα του Δήμου έχουν αναρτηθεί τα Σχέδια των κανονισμών.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Επιτροπή θα συνεδριάσει την επόμενη, Τετάρτη 26-02-2014 19:00 στο ίδιο μέρος ανεξαρτήτως αριθμού παρεβρισκομένων. 
Ο Αντιδήμαρχος
& Πρόεδρος της Επιτροπής
Δημήτρης Λιανός

Σχόλια are closed.