ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ  ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ        Nάξος, 17-04-2014
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ   Αρ. Πρωτ: 45  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (10η/2014)
        
ΠΡΟΣ: Τα μέλη του  Συμβουλίου της  Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου       
 
                                                                                                
    Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας(Δημαρχείο) στις 24 Απριλίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Αιτήσεις χορήγησης – ανανέωσης  άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων. 
2.Αιτήσεις  χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού  ενδιαφέροντος.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου
Ευθύμιος Μαυρογιάννης 

Σχόλια are closed.