ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:Τα μέλη του  Συμβουλίου της Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου

   Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημο-τικής  Κοινότητας Νάξου , στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο ) την   4η Aπριλίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Περί της  χρήσης της Παιδικής και Εφηβικής Βιβλιοθήκης Νάξου.

2.Προτάσεις επί του σχεδίου του κανονισμού λειτουργίας  του νέου κοιμητηρίου.

3.Κατάρτιση Τεχνικού προγράμματος έτους 2011

4.Προτάσεις επί του σχεδίου του κανονισμού λειτουργίας  Δημοτικών Κοινοτήτων

5.Προτάσεις επί εγγράφου Συλλόγου ιδιοκτητών Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης                    

«Φιλοξένια»,  σχετικά με τα  τέλη χρήσης πεζοδρομίων και  κοινοχρήστων χώρων της  Παλαιάς  Αγοράς.  

   Τρέχοντα θέματα

                        Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

                                                             κ.α.

                                                   Ο Αντιπρόεδρος

                                                Σπυρίδων Παπαδόπουλος                  

Comments are closed.