ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                Νάξος, 02/05/2017
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ             Αρ. Πρωτ: 8498
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                             
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
1.Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2.Προς τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 2 Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ. με το παρακάτω θέμα  ημερήσιας διάταξης:
Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Ανέγερση  τμήματος 2ου Δημοτικού σχολείου Χώρας
Νάξου και διαμόρφωση αύλειου χώρου».
Η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα καθότι μετά την υπ. αρ. πρωτ. 855/2017 απόφαση προέγκρισης δημοπράτησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Π.Ν.Α. είναι αναγκαία  για την άμεση δημοπράτηση και εκτέλεση του έργου.
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Comments are closed.