ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Α)  Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 2 Αυγούστου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα: 19.30 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.      Έγκριση μελέτης του έργου: «Διαμόρφωση τμήματος προαύλιου χώρου 1ου Νηπιαγωγείου Χώρας».
2.      Έγκριση απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, έτους 2010.
3.      Έγκριση σχεδίου Νέου Κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών Σφαγείων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στη θέση ¨ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ¨ της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου.
4.      Έγκριση υποβολής κατάθεσης Τεχνικού Δελτίου, για την ένταξη του έργου: «Βελτίωση Δρόμου από Αγ. Ματθαίο (Καλαμούρια) έως Δρόμο Αγ. Αρσενίου – Αγ. Άννας», στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007 -2013, ΕΠ. Πρόγραμμα «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013».
5.      Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανέγερση Περιφερειακού Ιατρείου Δ.Δ. Σαγκρίου Δήμου Νάξου».
6.      Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες αποχέτευσης ύδρευσης και πλακόστρωσης Κοινότητας Κουφονησίου».
7.      Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικού του έργου «Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης Δήμου Νάξου».
8.      Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Πλακοστρώσεις οικισμών Τ.Δ. Χαλκείου».
9.      Έγκριση θεώρησης πιστοποιητικών εμπειρίας της εταιρείας Η.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για τα έργα: α) «Αποπεράτωση εργασιών δρόμου Γιαννούτσου, β) «Κατασκευή φρεατιοαντλιοστασίου λυμάτων αποχέτευσης Προβόλας στο Τ.Δ. Φιλωτίου», γ) «Διαμόρφωση προαυλίου χώρου 4ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Δήμου Νάξου».
10.  Έγκριση θεώρησης πιστοποιητικών εμπειρίας της εταιρείας Μ.Τ. Α.Τ.Ε. για το έργο: «Αποκατάσταση καταθλιπτικού αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων ΒΙΟ.ΚΑ Δήμου Νάξου».
11.  Έγκριση θεώρησης πιστοποιητικών εμπειρίας της εταιρείας Ι.ΚΑΣΤΡΗΣΙΟΣ – ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. για το έργο: «Κατασκευή ιατρείου στον οικισμό Κάτω Ποταμιάς Δ.Δ. Ποταμιάς».
12.  Έγκριση μελέτης του έργου: «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Κορωνίδας».
13.  Έγκριση μελέτης του έργου: «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Βίβλου».
14.  Έγκριση μελέτης του έργου: «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου».
15.  Έγκριση μελέτης του έργου: «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Κ. Φιλωτίου».
16.  Έγκριση μελέτης του έργου «Αποκατάσταση προβλημάτων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Χώρας Νάξου» – Αναμόρφωση προϋπολογισμού».
17.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: α) «Αποκατάσταση τμήματος υφιστάμενης παλιάς τσιμεντόστρωσης δρόμου προς Άγιο Πολύκαρπο Χώρας Νάξου», β) «Συντήρηση και αποκατάσταση φθορών στις εγκαταστάσεις του ΔΑΚ Νάξου», γ)«Διαμόρφωση προαυλίου χώρου 4ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου, δ) « Διαμόρφωση – αντιστήριξη δρόμου Γιαννούτσου Τ.Δ. Αγ. Αρσενίου», ε) «Κατασκευή ιατρείου στον οικισμό Κάτω Ποταμιάς Δ.Δ. Ποταμιάς».
18.  Παραλαβή  της οριστικής μελέτης Η/Μ Εγκαταστάσεων και  έγκριση των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή WC στο 4ο  Δημοτικό Σχολείο Νάξου».
19.  Παραλαβή στατικής μελέτης του έργου: «Κατασκευή WC στο 4ο  Δημοτικό Σχολείο Νάξου».
20.  Έγκριση κυκλοφορίας πυροσβεστικού οχήματος στην Δ.Κ. Δονούσας.
21.  Λήψη απόφασης  περί διακοπής εργασιών – διάλυσης συμβάσης, του έργου «Ολοκλήρωση αποθηκών στη θέση Ρίκες Δ.Δ. Φιλωτίου»
22.  Ανάθεση εκπόνησης τοπογραφικής αποτύπωσης οικοπέδου για το έργο ¨Νέο Κτίριο Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Κουφονησίων¨.
23.  Ανάθεση εκπόνησης τοπογραφικής αποτύπωσης του ανενεργού Χ.Α.Δ.Α. στη θέση «Ρίκες» της Δ.Κ. Φιλωτίου.
24.  Επανάληψη δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, για τμήμα της παραλίας Αγ. Προκοπίου και τμήμα αιγιαλού από το ξενοδοχείο Πλάζα μέχρι τα όρια της Τ.Κ. Σαγκρίου.
25.  Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης με συμφωνία, τμημάτων αιγιαλού για την άσκηση δραστηριότητας ομπρελών και καθισμάτων θαλάσσης, λόγω άγονου αποτελέσματος δημοπρασίας που διενεργήθηκε για δεύτερη φορά.
26.  Ορισμός  Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου: Δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος ευφυών μεταφορών με τηλεματικές υπηρεσίες  πληροφόρησης επιβατών.
27.  Εγκρίσεις παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της προκαταρκτικής μελέτης και των προμελετών των έργων «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Ακαθάρτων Οικισμών Απεράθου, Απόλλωνα, Κορωνίδας και Κορώνου Δήμου Δρυμαλίας Νάξου.
28.  Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Νάξου στη θέση Μοθώνι».
29.   Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες Αποχέτευσης Ύδρευσης και Πλακόστρωσης Κοινότητας Κουφονησίων».
30.   Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Πλακοστρώσεις- Τσιμεντοστρώσεις  δρόμων Τ.Δ. Γαλήνης – Εγγαρών – Κινιδάρου – Μελάνων – Ποταμιάς Δήμου Νάξου 2010»
31.   Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση κουφωμάτων σε εκπαιδευτικά κτίρια Δήμου Νάξου έτους 2010».
32.   Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Πλακοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Δ. Αγ. Αρσενίου – Βίβλου – Σαγκρίου Δήμου Νάξου».
33.   Ταυτοποίηση τίτλου του έργου: «Πλακόστρωση δρόμων οικισμού Αγ. Γεωργίου Κουφονησίου.
34.  Λήψη απόφασης για εκδήλωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για συλλογή μετάλλων.
35.  Λήψη απόφασης για εκδήλωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για συλλογή ηλεκτρικών στηλών – συσσωρευτών.
36.   Λήψη απόφασης για εκδήλωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για συλλογή scrap – παλιοσίδερα.
37.    Έγκριση ανάθεσης της μελέτης «Επικαιροποίηση – τροποποίηση κυκλοφοριακής μελέτης και σήμανσης Χώρας Νάξου».
38.  Αντικατάσταση μέλους της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
39.   Εξειδίκευση ΚΑ γα την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για την αγορά γραμματοσήμων.
40.  Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού.
41.  Έγκριση δαπανών ηλεκτροδοτήσεων και άλλων σχετικών με την Δ.Ε.Η. δαπανών.
42.  Αίτημα διαγραφής οφειλής της Βρούτσης Βασιλικής.
43.  Αίτημα διαγραφής οφειλής της Σέργης Ειρήνης.
44.  Αίτημα διαγραφής οφειλής του Βασιλάκη Γεωργίου.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.