ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Νάξος, 01-08-2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ: 12934
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς   Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 02 Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:15μ.μ. με το παρακάτω θέμα  ημερήσιας διάταξης: 
Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2016 και ειδικότερα για τα έργα: 
Α) «Ανέγερση τμήματος 2ου Δημοτικού σχολείου Χώρας Νάξου και διαμόρφωση αύλειου χώρου»,
Β) «Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης αντίστροφης ώσμωσης δυνατότητας 300 ΚΜ ανά ημέρα Δ.Κ. Ηρακλειάς ».
Η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα καθότι μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών θα πρέπει άμεσα να υλοποιηθούν τα ανωτέρα έργα (δημοπράτηση κ.λ.π.), δεδομένου του χρονικού διαστήματος που βρισκόμαστε (καλοκαιρινές σχολικές διακοπές) και της φύσεως των ανωτέρω έργων.
       
 Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.