Πρόσκληση του Δημοτικού συμβουλίου Νάξου σε τακτική συνεδρίαση
Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ.Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου:
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στις 06 Δεκεμβρίου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

1.      Έγκριση πρακτικού δημοπράτησης για την εκποίηση μεταχειρισμένων σωλήνων HDPE 2ης γενιάς Φ560/PN10.

2.      Ορισμός προέδρου επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Προσθήκη αιθουσών στο δημοτικό σχολείο Αγίου Αρσενίου».

3.      Έγκριση 1ου Α.Π.Ε (τακτοποιητικού) του έργου: «Αποπεράτωση πεζοδρομίων περιφερειακού δρόμου πόλης».

4.      Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου: «Πλακοστρώσεις δρόμων στον κάτω οικισμό Αγίου Αρσενίου»

5.      Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Νάξου 2010»

6.      Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αποπεράτωση εργασιών δρόμου Γιαννούτσου Τ.Δ. Αγίου Αρσενίου»

7.      Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας Αγίου Πνεύματος οικισμού Άνω Ποταμιάς Τ.Δ. Ποταμιάς Δήμου Νάξου».

8.      Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή και διαμόρφωση πλατείας οικισμού Αγίων Αποστόλων Τ.Δ. Μελάνων Δήμου Νάξου (Α’ Φάση)».

9.      Έργο: Διαμόρφωση – Ανάπλαση πηγής Άνω Ποταμιάς – Τροποποίηση.

10.  Έγκριση συμπληρωματικής σύμβασης Προμήθειας Καυσίμων 2010.

11.  Έγκριση συμπληρωματικής σύμβασης Ταφής Απορριμμάτων ΧΑΔΑ Δήμου Νάξου έτους 2010.

12.  Παράταση ισχύος σύμβασης για την προμήθεια «Χημικά υλικά Δήμου Νάξου» για το έτος 2010.

13.  Παράταση ισχύος σύμβασης για το έργο: «Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης Δήμου Νάξου»

14.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού του έργου: «Ανέγερση διώροφου κτιρίου με υπόγειο Δήμου Νάξου (Γραφεία – Παιδικός Σταθμός)». Συντρέχει κατεπείγουσα περίπτωση αφού εκκρεμεί η στέγαση των παιδιών.

15.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού για αγορά γης για δημοτικές δράσεις, λόγω δέσμευσης του Δήμου από το συμβόλαιο αγοράς για καταβολή του τιμήματος εντός ορισμένης ημερομηνίας.

16.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: α) «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Αγίου Αρσενίου», β)  «Πλακόστρωση δρόμου (οδός Δερλερέ Μανούσου) έως το δρόμο δημοτικού σχολείου Κυνιδάρου», γ) Οδοποιία δρόμου Λιεράδου Δ.Δ. Ποταμιάς Δήμου Νάξου.

17.  Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής προμήθειας.

18.  Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης αιρετών Δήμου Νάξου.

19.  Συμμετοχή Δήμου σε εκθέσεις τουρισμού για το έτος 2011.

20.  Επιστροφή χρημάτων από έκδοση άδειας παραμονής σε αλλοδαπό λόγω διπλοπληρωμής.

21.  Έγκριση δαπανών ηλεκτροδοτήσεων και άλλων σχετικών με τη ΔΕΗ δαπανών για λογιστική τακτοποίηση.

22.  Επιστροφή τελών σε καταναλωτές λόγω χρέωσης περισσότερων τετραγωνικών μέτρων σε λογαριασμούς της ΔΕΗ.

23.  Αποδοχές  χρηματοδοτήσεων.

24.  Αναμορφώσεις Δημοτικού προϋπολογισμού.

25.  Ψηφίσεις πιστώσεων.

26.  Διόρθωση βεβαιωτικών καταλόγων ύδρευσης.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

                                                                                        Γεώργιος  Καραμανής

Σχόλια are closed.