ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Νάξος, 04-04-2014
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                              Αρ. Πρωτ: 4445
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                            
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Α) Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Β) Προς τους Προέδρους: α) της Δ.Κ Σχοινούσας, β)της Δ.Κ. Δονούσας, γ) της Δ.Κ. Νάξου, δ)της Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου και ε) της Τ.Κ Σαγκρίου.
Γ) Προς τον Πρόεδρο του ¨ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α¨.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 8 Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα: 20.00μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης: 
1.Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «επισκευή Η/Μ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης αποχέτευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 2014». 
2.Έγκριση μελέτης έργου: «Κατασκευή συνδέσεων εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης παραλιακών οικισμών».
3.Έγκριση μελέτης έργου: «Διαμόρφωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Δρυμαλίας».
4.Έγκριση μελέτης έργου: «Διαμόρφωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Νάξου».
5.Έγκριση μελέτης του έργου: «Αξιοποίηση γεωτρήσεων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
6.Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2014.
7.Έγκριση Πρακτικού Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια Ειδών Τροφίμων για τους  1ο και 2ο Παιδικούς Σταθμούς του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ, για το  Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, γάλακτος για τους εργαζόμενους των Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Ν.Π & Ειδών κυλικείου για το ΚΗΦΗ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρηση  Έτους  2014»  
8.Παραλαβή μελέτης «Κατακόρυφης σήμανσης και ασφάλισης» – τεύχη δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ της πράξης «Βελτίωση δρόμου από Αγ. Ματθαίο (Καλαμούρια) έως δρόμο  Αγ. Αρσενίου- Αγ. Άννας Νάξου».
9.Παραλαβή μελέτης-τεύχη δημοπράτησης  στατικής και αντισεισμικής επάρκειας για το ισόγειο κτίριο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου.
10.Λήψη απόφασης για καθορισμό τμημάτων κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού για παραχώρηση απλής χρήσης τους προς τρίτους (μη δικαιούχοι απευθείας ανάθεσης) για την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής – Καθορισμός τιμών εκκίνησης.  
11.Έγκριση εκμίσθωσης βοσκοτόπων και καλλιεργήσιμης γης στην Δ.Κ. Σχοινούσας και Τ.Κ. Σαγκρίου. 
12.Έγκριση μίσθωσης χώρου στάθμευσης στην παραλία ¨Πλάκας¨ της Δ.Κ Αγ. Αρσενίου.
13.Έγκριση εκποίησης ξύλινου διαδρόμου στην Δ.Κ Δονούσας.
14.Λήψη απόφασης περί καθορισμού παραβόλου υπέρ του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων.
15.Έγκριση απολογισμού ¨ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.¨ οικονομικού έτους 2013.
16.Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Παιδικών Σταθμών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
17.Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Αθλητικών Χώρων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
18.Λήψη απόφασης για διόρθωση βεβαιωτικών καταλόγων ύδρευσης.
19.Συμμετοχή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο ΕυρωπαΙκό Πρόγραμμα BRESAT – FP7 CIP
20.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο διεθνές πρόγραμμα «Γάλαζιες Σημαίες» για το 2014.
21.Λήψη απόφασης για λύση της σύμβασης μίσθωσης χώρου στάθμευσης οχημάτων ιδιοκτησίας Ρεφενές Ευαγγελίας.
22.Έγκριση πληρωμής χρηματοδοτούμενων μισθωμάτων.
23.Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
24.Έγκριση διενέργειας προμηθειών.
25.Έγκριση διενέργειας προμήθειας ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
26.Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2014.
27.Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
28.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικό και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης στον οικισμό Γλινάδου».
29.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Διαμορφώσεις Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Κ. Νάξου».
30.Έγκριση 1ου Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «Επισκευή δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Κυνιδάρου Νάξου».
31.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.