ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ            Νάξος, 06/10/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ      Αρ. Πρωτ: 18009
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                   
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Μελάνων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 10 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης: 
1.Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης και των Σχολικών Επιτροπών Α/βμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2016.
2.Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου από την κάτω πλατεία μέχρι την οικία Γιώργου Ξενάκη (Καλεβγάς) Τ.Κ. Μελάνων».
3.Έγκριση  κατανομής πίστωσης για την συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Δήμου Νάξου &  Μικρών Κυκλάδων.  
4.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 86/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Ο.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., η οποία αφορά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, του νομικού προσώπου.
5.Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
6.Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων .
7.Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
8.Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
9.Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου.
10.Λήψη απόφασης για καθορισμό εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.  για το οικονομικό έτος 2016.
11.Λήψη απόφασης για καθορισμό εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου  του ΔΛΤΝάξου  για το οικονομικό έτος 2016.
12.Λήψη απόφασης για καθορισμό αντιμισθίας Προέδρου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.