ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Νάξος,09-07-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ:  10915
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ- ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς   Συμβούλους    Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2) Προς τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου.
3)Προς τον Πρόεδρο Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Νάξου.
4) Προς τον εκπρόσωπο της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ».
5) Προς τον εκπρόσωπο της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «DENNENNAALD B.V-ATHENS BRANCH EΠΕ».
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 10 Ιουλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης: 
1.Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (υπεραγορά) στην εταιρεία «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ».
2.Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (υπεραγορά) στην εταιρεία «DENNENNAALD B.V-ATHENS BRANCH EΠΕ».
Όλα τα θέματα κρίνονται κατεπείγοντα λόγω των προθεσμιών μέσα στις οποίες θα πρέπει να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
       
Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.