ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε ειδική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 12 Οκτωβρίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 με μοναδικό  θέμα  ημερήσιας διάταξης:
Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης από 1/1/2009-31/12/2009.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γεώργιος Καραμανής   

Σχόλια are closed.