ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 12 Απριλίου 2010,  ημέρα Δευτέρα  και ώρα  19.00  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού 1ης φάσης διαγωνισμού «Αναμετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων για την τουριστική προβολή του Δήμου Νάξου στο εσωτερικό».
2. Έγκριση μελέτης του έργου: «Αποπεράτωση εργασιών και πλακόστρωση πεζοδρομίου – τοιχίου από εκκλησία έως δημοτικό κατάστημα του Τ.Δ. Βίβλου Δήμου Νάξου»
3. Έγκριση μελέτης του έργου: «Πλακοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Δ. Γαλανάδου – Γλινάδου – Χώρας Δήμου Νάξου». Αναμόρφωση προϋπολογισμού
4. Έγκριση μελέτης του έργου: «Πλακοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Δ. Αγ. Αρσενίου – Βίβλου – Σαγκρίου Δήμου Νάξου». Αναμόρφωση προϋπολογισμού
5. Έγκριση μελέτης έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Νάξου 2010».
6. Έγκριση μελέτης έργου: «Αποπεράτωση εργασιών δρόμου Γιαννούτσου Τ.Δ. Αγ. Αρσενίου Δήμου Νάξου».
7. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Νάξου 2008».
8. Έγκριση μελέτης: «Παροχή υπηρεσιών για την ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου 2010».
9. Έγκριση μελέτης «Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης Δήμου Νάξου 2010».
10.  Έγκριση εγχειριδίου λειτουργίας της Δημοτικής Πύλης www.e-naxos.eu.
11.  Έγκριση παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Αγ. Αποστόλων Τ.Δ.Μελάνων Δήμου Νάξου»
12.  Καθορισμός σημερινού υπολοίπου οφειλής Αργυρίου Καστελλάνου.
13.  Καθορισμός τμημάτων παραλιών για ενοικίαση.
14.  Επιχορήγηση συλλόγων και σωματείων.
15.  Μίσθωση οικοπέδου ιδιοκτησίας Ι.Μ. Αγίου Χρυσοστόμου.
16.  Ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων, έτους 2010.
17.  Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής προμήθειας.
18.  Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού – Εξειδίκευση ΚΑ για την πληρωμή οφειλών οικονομικού έτους 2009.
19.  Αναμορφώσεις Δημοτικού Προϋπολογισμού
20.  Έγκριση δαπανών ηλεκτροδοτήσεων και άλλων σχετικών με την ΔΕΗ δαπανών.
21.  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου για διαφημιστική καταχώρηση σε τουριστικό οδηγό.
22.  Ψηφίσεις πιστώσεων
23.  Έγκριση εξόδων μετακίνησης αιρετών Δήμου Νάξου.
24.  Παράθεση δείπνου στους συνέδρους που θα συμμετάσχουν στο 4ο Συνέδριο Εμπορικών Συλλόγων Κυκλάδων που θα  πραγματοποιηθεί  στη σχολή Ουρσουλινών Νάξου, το διάστημα από 23 έως 25 Απριλίου 2010.
25.  Αγορά βιβλίου «Βοσκοί και βοσκοσύνη στην ορεινή Νάξο»,του συγγραφέα Ιωάννη Σ. Βερώνη.
26.  Αιτήσεις – Τρέχοντα.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γεώργιος Καραμανής        

Σχόλια are closed.