ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου.

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 13 Μαΐου 2009,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα  19.00  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 • 1. Απόφαση για αναγκαστική απαλλοτρίωση τμημάτων ακινήτων για την εκτέλεση του έργου: « Δρόμος από Αγ. Ματθαίο ( Καλαμούρια) έως δρόμο Αγ. Αρσένιος – Αγ. Άννα Δήμου Νάξου».
 • 2. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. ( Τακτοποιητικού ) έργου: «Εκσυγχρονισμός Δημοτικών Σφαγείων Δήμου Νάξου».
 • 3. Χαρακτηρισμός του ελέγχου της μελέτης: «Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου» ως επείγουσας περίπτωσης.
 • 4. Έγκριση του Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού ) του έργου: « Τσιμεντοστρώσεις – Πλακοστρώσεις δρόμων Χώρας Δ.Δ. Δήμου Νάξου 2006» και διακοπή εργασιών σύμβασης.
 • 5. Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού θεάτρου ¨Ιάκωβος Καμπανέλης¨
 • 6. Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικού βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών του ανοιχτού διαγωνισμού «Προμήθεια παραγωγής και αναμετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων για την τουριστική προβολή του Δήμου Νάξου στο εσωτερικό».
 • 7. Έγκριση παράτασης σύμβασης με την εταιρεία SPIDER N. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΣ για την παράδοση της προμήθειας κάδων απορριμμάτων.
 • 8. Έγκριση παράτασης σύμβασης με την εταιρεία ΛΜΝ ΑΤΕΕ για το έργο ¨Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Νάξου¨
 • 9. Θεώρηση Πιστοποιητικού Εμπειρίας για το έργο: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Αγίου Ελευθερίου Δ.Δ. Σαγκρίου Νάξου».
 • 10. Έγκριση καταχώρισης διαφημιστικής προβολής σ' έντυπα μέσα.
 • 11. Έγκριση υπογραφής συμφωνητικού συνεργασίας με την Ε.Ο.Π. για τη διοργάνωση Πανελληνίου Πρωταθλήματος BEACH VOLLEY
 • 12. Έγκριση δαπάνης φιλοξενιών Τουριστικών Παραγόντων και Δημοσιογράφων διαφόρων κρατών
 • 13. Έγκριση δαπάνη αγοράς αναμνηστικών για την Πανελλήνια συνάντηση φουσκωτών σκαφών
 • 14. Έγκριση ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού για ηλεκτρονικές πληρωμές οφειλών με πιστωτικές κάρτες.
 • 15. Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου στην Γενική Συνέλευση της ΤΕΔΚ.
 • 16. Γνωμοδότηση: α) για την επέκταση υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας με την επωνυμία «Πλάκα», β) για την επέκταση υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας στη θέση «Καλαμούρια» Δ.Δ. Αγ. Αρσενίου, ιδιοκτησίας κ.κ. Γεωργίου Μιχαήλ και Αντωνίας Μαργαρίτη.
 • 17. Γνωμοδότηση για την χορήγηση παράτασης άδειας εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρων στη θέση ¨Λινοφάσκια¨ στο Δ.Δ. Κινιδάρου.
 • 18. Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής προμήθειας.
 • 19. Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
 • 20. Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλου του Δήμου σε επιμορφωτικό σεμινάριο
 • 21. Έγκριση δαπανών ηλεκτροδοτήσεων και άλλων σχετικών με την ΔΕΗ δαπανών.
 • 22. Ψηφίσεις πιστώσεων.
 • 23. Αναμορφώσεις Δημοτικού Προϋπολογισμού
 • 24. Διαγραφή κλήσεων από βεβαιωτικό κατάλογο
 • 25. Αιτήσεις – Τρέχοντα.

         Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
            Γεώργιος Καραμανής   

Σχόλια are closed.