ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ –        ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 14 Απριλίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα: 13.00  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση  κατάθεσης φακέλου «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης ( ΟΣΑΑ) Μεσαιωνικού Κάστρου και Παλαιού Οικισμού  Χώρας Νάξου – Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
2.Αντικατάσταση μελών διοικητικού συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία ¨Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου¨.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα καθότι όσον αφορά το πρώτο θέμα ο σχετικός φάκελος θα πρέπει να έχει κατατεθεί στην αρμόδια αρχή το αργότερο έως 15/4/2011 και  όσον αφορά το δεύτερο θέμα λόγω της εύρυθμης λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου του ¨Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου¨.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.