ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 14 Ιουνίου 2010, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  20.00  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.      Επικαιροποίηση – παραλαβή μελέτης εκσυγχρονισμού  γηπέδου Δ.Α.Κ.  Νάξου. Έγκριση τευχών δημοπράτησης, αναμόρφωση προϋπολογισμού – δημοπράτηση.
2.      Έγκριση πρακτικού  βαθμολόγησης οικονομικής προσφοράς του ανοιχτού διαγωνισμού «Εργασία  αναμετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων για την τουριστική προβολή του Δήμου Νάξου στο εσωτερικό».
3.      Έγκριση για τη διενέργεια ανοικτών διαγωνισμών: α) καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων Δήμου Νάξου, β) συντήρηση – αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης Δήμου Νάξου, για το έτος 2010.
4.      Εξέταση ένστασης Δ.Χριστοδούλου – ΕΔΕ, για το έργο: ¨Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο Αγ. Αρσενίου Δήμου Νάξου¨.
5.      Έγκριση μελέτης του έργου: «Πλακόστρωση προαυλίου χώρου Δημοτικού Σχολείου Τ.Δ. Κινιδάρου Δήμου Νάξου».
6.      Έγκριση μελέτης:«Πλακόστρωση δρόμου από Μονή Αγ. Ελευθερίου έως οικία Βερνίκου Τ.Δ. Σαγκρίου».
7.      Έγκριση μελέτης:« Καθαρισμός αλσυλλίων και χαντακιών – ερεισμάτων δρόμων προς πρόληψη πυρκαγιάς».
8.      Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Πλακοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις δρόμων οικισμών Τ.Δ.Μελάνων Δήμου Νάξου».
9.      Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή Νηπιαγωγείου Κινιδάρου Δήμου Νάξου»
10.  Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. ( τακτοποιητικού ) έργου : « Νηπιαγωγεία Νάξου»
11.  Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. έργου: «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο Αγ. Αρσενίου Δήμου Νάξου».
12.  Έγκριση απολογισμών  οικονομικού έτους 2009: α) Δ.Λ.Τ. Νάξου,β) Α΄ Παιδικού Σταθμού, γ) Β΄ Παιδικού Σταθμού, δ) Δ.Α.Κ., ε) Κ.Α.Π.Η.
13.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: α) «Διαμόρφωση δρόμου Αγ. Νικόδημου – Χριστού Τ.Δ. Γλινάδου Δήμου Νάξου, έτος 2005», β) «Διαμόρφωση δρόμου Αγ. Νικόδημου – Χριστού Τ.Δ. Γλινάδου Δήμου Νάξου, έτος 2006».
14.  Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής προμήθειας.
15.  Σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης προμήθειας γάλατος υπηρεσιών Δήμου Νάξου, έτους 2010.
16.  Αυτοδίκαιη παραλαβή υλικών σύμφωνα με το άρθρο 29 του ΕΚΠΟΤΑ.
17.  Επιχορήγηση συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, 2ου και 4ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου και Ιερού Ναού Αγ. Νικοδήμου .
18.  Έγκριση παράθεσης γεύματος για την τοπική εορτή του Αγ. Νικοδήμου.
19.  Έγκριση φιλοξενίας εκπροσώπων Δήμου Ακανθούς, για τον εορτασμό του Αγ. Νικοδήμου.
20.  Έγκριση δαπανών ηλεκτροδοτήσεων και άλλων σχετικών με την ΔΕΗ δαπανών.
21.  Έγκριση δαπάνης για δημοσιεύσεις και εγγραφή στις οφειλές παρελθόντων ετών.
22.  Συγκρότηση επιτροπής για την επιμέλεια και φροντίδα λειτουργίας Πολιτιστικού Κέντρου πρώην Σχολής Ουρσουλινών.
23.  Εισήγηση για μετατόπιση της θέσης περιπτέρου του δικαιούχου Ιωάννη Σκάρκου.
24.  Ψηφίσεις πιστώσεων.
25.  Αναμορφώσεις Δημοτικού Προϋπολογισμού.
26.  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών Δήμου Νάξου.
27.  Διαγραφή κλήσης από χρηματικό κατάλογο των: α) κ. Λεούση Αντώνιου, β) Κέρτη Δημήτριου.
28.  Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. Κρατικού Αερολιμένα Νάξου.
29.  Γνωμοδότηση για την άδεια ανανέωσης εκμίσθωσης μηχανών άνω των 50 κ.ε. και αυτοκινήτων στο κατάστημα ενοικιάσεως  μοτοποδηλάτων κάτω των 50 κ.ε. Ζ.Ζ. & Κ. Φάρκωνα Ο.Ε..
30.  Αιτήσεις – Τρέχοντα.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γεώργιος  Καραμανής   

Σχόλια are closed.