ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 15  Απριλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα: 19.00  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:
1.      Έγκριση μελέτης: «Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
2.      Έγκριση μελέτης: «Προμήθεια Χημικών Υλικών 2011 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
3.      Έγκριση συνεχιζόμενων δημόσιων συμβάσεων έργων και μελετών με Διευθύνουσα Υπηρεσία την καταργηθείσα Τ.Υ.Δ.Κ. Κυκλάδων.
4.      Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2009 σχολικής επιτροπής Γυμνασίου Βίβλου και των Δημοτικών Σχολείων & Νηπιαγωγείων των Δ.Δ. Βίβλου, Σαγκρίου, Ποταμιάς.
5.      Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 σχολικών επιτροπών: α) Δημοτικών Σχολείων & Νηπιαγωγείων των Τ.Δ. Γαλανάδου- Γλινάδου – Αγίου Αρσενίου, β)Γυμνασίου Σκαδού Νάξου, γ) Α2 Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δρυμαλίας.
6.      Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 σχολικών επιτροπών: α) Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Δονούσας, β) Γυμνασίου Δονούσας.
7.      Διαγραφή βεβαιωτικών καταλόγων που αφορούν τέλη νεκροταφείου για τον πρώην Δήμο Δρυμαλίας.
8.      Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για την επιλογή τράπεζας για συνεργασία.
9.      Σύσταση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την αγορά για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου ως και για την αγορά ή μίσθωση από τον Δήμο πραγμάτων ανηκόντων σε τρίτους, έτους 2011.
10.  Καθορισμός τιμών εκκίνησης δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής.
11.  Έγκριση κίνησης ταχύπλοου φουσκωτού σκάφους.
12.  Λήψη απόφασης  περί διακοπής εργασιών – διάλυσης συμβάσεων, κατά περίπτωση, έργων τέως Δήμων και νυν Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και ειδικότερα:
·         «Βελτίωση αγροτικών δρόμων εντός του οικισμού Φιλωτίου στη θέση   Κατσόπρινο του Τ.Δ. Φιλωτίου», αναδόχου κ. Μουστάκη Στέφανου
·         «Επέκταση του δικτύου αποχέτευσης κατά μήκος του επαρχιακού δρόμου από την οικία Εμμανουήλ Κουφόπουλου έως την οικία Δημητρίου Μελισσουργού στην περιοχή Παπά Νικόλα του Τ.Δ. Κορώνου», αναδόχου κ. Κωστούδη Ευτύχιου
·         «Ανακατασκευή τοίχου αντιστήριξης της αυλής του Δημοτικού Σχολείου με
αρμολόγημα στο Τ.Δ. Κορώνου», αναδόχου κ. Παυλόπουλου Δημήτριου.
·         «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στο Τ.Δ. Δαμαριώνα», αναδόχου εταιρείας «Ι. Καστρήσιος – Δ. Πρωτονοτάριος Τεχνική Κατασκευαστική».
·         «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων στο Τ.Δ. Κορώνου»
·         «Διαμορφώσεις αγροτικών δρόμων στο Τ.Δ. Απεράθου»
·         «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο δρόμο Λούρη του Τ.Δ. Μονής», αναδόχου κ. Κουστένη Ελένης.
·         «Επείγουσα αποκατάσταση του αγροτικού δρόμου στην περιοχή  Προβολάκια του Τ.Δ. Σκαδού», αναδόχου κ. Δρακόπουλου Κωνσταντίνου.
13.  Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Νάξου 2010».
14.  Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Πλακοστρώσεις Οικισμών Τ.Δ. Χαλκείου».
15.  Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου αποθήκευσης και στάθμευσης οχημάτων στη θέση Άγιος Νικόλαος – Λιβάδι Νάξου.
16.  Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση Δρόμου Σταυρού – Μεσσαριάς – Κατέργου τμήμα Χώρα Σχοινούσας – Μεσσαριάς».
17.  Διακοπή σύμβασης (κτίριο παιδικής βιβλιοθήκης) του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με τον οργανισμό Εφηβικών και Παιδικών Βιβλιοθηκών Ελλάδος.
18.  Αιτήσεις – Τρέχοντα.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτη

Σχόλια are closed.