ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 16  Μαρτίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 19.00  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:
1.      Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού εξόδων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
2.      Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3.      Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4.      Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 σχολικής επιτροπής Δημοτικών Σχολείων & Νηπιαγωγείων των Δ.Δ. Μελάνων, Γαλήνης, Εγγαρών , Κυνιδάρου, Ειδικού Σχολείου.
5.      Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 σχολικής επιτροπής Γυμνασίου Βίβλου των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων των Δ.Δ. Βίβλου, Σαγκρίου, Ποταμιάς.
6.      Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2009 και 2010 σχολικής επιτροπής «Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης¨
7.      Θεώρηση πιστοποιητικών εμπειρίας έργων των εταιρειών: α) Η. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., β) Μαργαρίτης Εμμανουήλ ΕΔΕ
8.      Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση καταθλιπτικού αγωγού επεξεργασμένων λυμάτων ΒΙΟ.ΚΑ Δήμου Νάξου»
9.      Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση μηχανών άνω των 50cc των : α) Σουσούνη Νικόλαου και β) Φλεριανού Ιωάννη \
10.  Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Αντικατάσταση κουφωμάτων στα σχολεία του Δήμου Νάξου»
11.  Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου ΔΛΤΝάξου.
12.  Αντικατάσταση υπευθύνου συντονισμού του προγράμματος ¨Εξοικονομώ¨.
13.  Αιτήσεις – Τρέχοντα.

 
Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.