ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 16 Ιουλίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:
1.      Απόφαση για το  αποτέλεσμα δημοπρασίας αγοράς γης για Δημοτικές δράσεις.
2.      Εξέταση ένστασης αναδόχου έργου: «Πλακοστρώσεις δρόμων στον κάτω οικισμό Αγίου Αρσενίου Δήμου Νάξου».
3.      Έγκριση μελέτης ( τοπογραφικής αποτύπωσης κλπ.) υφιστάμενου ανοιχτού  υδραγωγείου Τ.Δ. Ποταμιάς Δήμου Νάξου.
4.      Έγκριση μελέτης – τευχών δημοπράτησης του έργου:«Συντήρηση και διαμόρφωση πηγής βρύσης Τ.Δ. Βίβλου Δήμου Νάξου».
5.      Έγκριση τοπογραφικής μελέτης: « Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Τ.Δ. Δήμου Νάξου», για το τμήμα από τον κόμβο Ποταμιάς – Χώρας Νάξου έως Αγ. Θαλάλαιο και Μέλανες.
6.      Παραλαβή τεχνικής μελέτης στατικών και Η/Μ του έργου: «Ανέγερση διώροφου κτιρίου με υπόγειο Δήμου Νάξου. Ισόγειο: παιδικός σταθμός. Όροφος: γραφεία».
7.      Εξέταση εξέλιξης των εργασιών εκπόνησης της μελέτης « Παροχή υπηρεσιών για το έργο: Κατασκευή νέας γέφυρας Εγγαρών – Ανάδειξη και προστασία  της υπάρχουσας».
8.      Παράταση εκτέλεσης εργασιών έργου: «Ασφαλτόστρωση προαυλίου χώρου 1ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου»
9.      Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου: « Κατασκευή πεζοδρομίου και ηλεκτροφωτισμού παραλίας Καστρακίου Τ.Δ. Σαγκρίου Δήμου Νάξου».
10.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου: «Κατασκευή προστατευτικού τοίχου από ενοριακό ναό Παναγίας έως κοινοτικό γραφείο Τ.Δ. Βίβλου Δήμου Νάξου»
11.  Παραχώρηση χρήσης χώρου επί του αιγιαλού, Ορκού Μ. Βίγλα Δήμου Νάξου, για την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής.
12.  Μίσθωση αποθηκευτικού χώρου στο Τ.Δ. Αγ. Αρσενίου.
13.  Εισήγηση για μετατόπιση της θέσης περιπτέρου του δικαιούχου Ιωάννη Βασιλάκη.
14.  Έκγριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου: «Ανάδειξη – ανάπλαση περιοχής δασυλλίου Αγ. Νικολάου Τ.Δ. Αγ. Αρσενίου Δήμου Νάξου».
15.  Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής προμήθειας.
16.  Έγκριση δαπανών ηλεκτροδοτήσεων και άλλων σχετικών με τη ΔΕΗ δαπανών.
17.  Ψηφίσεις πιστώσεων.
18.  Αναμορφώσεις Δημοτικού προϋπολογισμού
19.  Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης αιρετών Δήμου Νάξου.
20.  Αίτημα για χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (Internet) των: α) Σέργη Καλλιόπη και β) Σπυριδωνόπουλου Χρήστου
21.  Αιτήσεις – Τρέχοντα.
Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γεώργιος  Καραμανής      

Σχόλια are closed.