ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 17 Αυγούστου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20¨00 με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση μελέτης του έργου: «Προστασία – αντιστήριξη δρόμου περιοχής «Φίλη» Χώρας Νάξου».
2.    Έγκριση μελέτης του έργου: «Αποκατάσταση τμήματος υφιστάμενης παλιάς τσιμεντόστρωσης δρόμου προς Άγιο Πολύκαρπο Χώρας Νάξου».
3.    Έγκριση μελέτης του έργου: «Διαμόρφωση προαυλίου χώρου 4ου Δημοτικού σχολείου Χώρας Δήμου Νάξου»
4.    Έγκριση παράτασης – περαίωσης των εργασιών του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις – Πλακοστρώσεις δρόμων οικισμών Τ.Δ. Ποταμιάς, Γαλήνης, Εγγαρών, Μελάνων, Χώρας Δήμου Νάξου».
5.    Έγκριση παράτασης – περαίωσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή προστατευτικού πετρόχτιστου τοίχου από ενοριακό ναό Παναγίας έως Κοινοτικό Γραφείο Τ.Δ. Βίβλου».
6.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: α) «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Αγίου Ελευθερίου Σαγκρίου Δήμου Νάξου», β) «Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Νάξου»
7.    Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής προμήθειας.
8.    Έγκριση πρακτικού καταλληλότητας ακινήτων για: α) την αγορά οικοπέδου για την ξήρανση ιλύος του ΒΙΟ.ΚΑ, β) Για την αγορά οικοπέδου για κάλυψη κτιριακών αναγκών του Δήμου.
9.    Σύσταση τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής, και δέσμευση υλοποίησης  του έργου:  «Επέκταση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Νάξου».
10.  Καθορισμός ειδικότητας μιας σύμβασης μίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες του Δήμου.
11.  Απόφαση περί μισθώσεως τμήματος της αυλής της σχολής Ουρσουλινών.
12.  Παράταση μίσθωσης χώρου στάθμευσης οχημάτων στο Τ.Δ. Αγ. Αρσενίου.
13.  Μίσθωση δημοτικών  εκτάσεων του Τ.Δ. Σαγκρίου για αγροτική χρήση.
14.  Απόδοση επιχορήγησης στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.
15.  Επιστροφή τόκων για το κλείσιμο των λογαριασμών των έργων:«Φράγμα Φανερωμένης», «Νηπιαγωγεία Νάξου», « Ουρσουλίνες».
16.  Διόρθωση βεβαιωτικών καταλόγων ύδρευσης.
17.  Αποδοχές  χρηματοδοτήσεων.
18.  Έγκριση δαπανών ηλεκτροδοτήσεων και άλλων σχετικών με τη ΔΕΗ δαπανών.
19.  Ψηφίσεις πιστώσεων.
20.  Αναμορφώσεις Δημοτικού προϋπολογισμού
21.  Έγκριση μετακίνησης αιρετών.
22.  Απόφαση περί έγκρισης προσωρινών πρωτόκολλων παραλαβής, λόγω  επιφυλάξεως υπογραφής  μέλους της επιτροπής παραλαβής.
23.  Ορισμός εκπροσώπου για την Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Νάξου.
24.  Έγκριση παραχώρησης της  αίθουσας αμφιθεάτρου του Δημοτικού Μεγάρου για την διοργάνωση επιστημονικής διημερίδας από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
25.  Αιτήσεις – Τρέχοντα.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γεώργιος  Καραμανής      

Σχόλια are closed.