ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Α)  Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Β) Προς τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Νάξου, Αγ. Αρσενίου, Φιλοτίου και  Απεράθου και των Τοπικών Κοινοτήτων Γλινάδου, Βίβλου και Κωμιακής.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 19 Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα: 19.30 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προτιθέμενη συγχώνευση – υποβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου.
2.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προτιθέμενη κατάργηση της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ( Δ.Ο.Υ.) Νάξου.
3.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προτιθέμενη κατάργηση του καταστήματος Νάξου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.)
4.      Εγκρίσεις εκδόσεων εγγυητικών επιστολών της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
5.      Έγκριση παράθεσης γεύματος για τον εορτασμό της τοπικής γιορτής του Αγίου Νικοδήμου και έγκριση σχετικών δαπανών.
6.      Μίσθωση χώρων στάθμευσης από τον Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων: α) στις Δημοτικές Κοινότητες Νάξου, Αγ. Αρσενίου, Φιλοτίου και  Απεράθου, β) στις Τοπικές Κοινότητες Γλινάδου και Βίβλου και γ) στον Οικισμό Απόλλωνα της Τοπικής Κοινότητας Κωμιακής.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.