ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 19 Απριλίου 2010,  ημέρα Δευτέρα  και ώρα  19.00  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.   Λογιστική τακτοποίηση του ποσού που προκύπτει από την υπ.αρ. πρωτ.  ΕΜΠ 57/2000 πράξη καταλογισμού του οικονομικού επιθεωρητή κ. Μιχαήλ Δαβιδόπουλου της οικονομικής επιθεώρησης Αν. Αττικής σε βάρος Αργυρίου Καστελλάνου και Μαρίνας Λεοντίου.
2.   Έγκριση κατανομής ποσού προαιρετικής εισφοράς Δήμου Νάξου προς τις σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Νάξου, έτους 2010.
3.   Συμμετοχή Δήμου Νάξου στην Τουριστική Έκθεση «Πανόραμα».
4.   Έγκριση εκτύπωσης οχτασέλιδου διαφημιστικού εντύπου
5.   Εφαρμογή μέτρων δακοκτονίας για το έτος 2010.
6.   Έγκριση τοποθέτησης ανδριάντα του εκλιπόντος αρχιφύλακα Νεκτάριου Σάββα σε δημοτικό χώρο.
7.   Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Νηπιαγωγεία Νάξου»
8.   Αναμορφώσεις Δημοτικού Προϋπολογισμού
9.   Έγκριση Μ.Π.Ε. ξενοδοχειακής μονάδας «GALAXY A.E.»
10. Τρέχοντα.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γεώργιος Καραμανής      

Σχόλια are closed.