ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 19 Μαΐου 2010,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα  20.00  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση πρακτικού  βαθμολόγησης τεχνικής προσφοράς του ανοιχτού διαγωνισμού «Εργασία  αναμετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων για την τουριστική προβολή του Δήμου Νάξου στο εσωτερικό». 
2. Έγκριση υπογραφής συμφωνητικού συνεργασίας με την Ε.Ο.ΠΕ. για τη διοργάνωση Πανελληνίου Πρωταθλήματος BEACH VOLLEY
3. Έγκριση παράτασης εργασιών εκτέλεσης του έργου : «Ανέγερση Περιφερειακού Ιατρείου Τ.Δ. Σαγκρίου».
4. Έγκριση 2ου συγκριτικού – τακτοποιητικού πίνακα εργασίας: « Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης Δήμου Νάξου».
5. Έγκριση παράτασης μίσθωσης χώρου γηπέδου ποδοσφαίρου στο Τ.Δ. Γλινάδου.
6. Απόδοση επιχορήγησης στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.
7. Αποδοχή παραχώρησης από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου ενός (1) ειδικού οχήματος μεταφοράς απορριμμματοδεκτών.
8. Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης.
9. Σύσταση οργανικών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
10.  Επικαιροποίηση μελέτης τροποποίησης της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Νάξου σε κοινωφελή
11.  Διόρθωση βεβαιωτικών καταλόγων ύδρευσης
12.  Έγκριση πρωτοκόλλου απόρριψης προμήθειας πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης έργων Ε.Σ.Π.Α. Δήμου Νάξου
13.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου πλατείας Δημαρχείου».
14.  Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών.
15.  Ψηφίσεις πιστώσεων.
16.  Αναμορφώσεις Δημοτικού Προϋπολογισμού.
17.  Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων στη Μ. Βίγλα Νάξου.
18.  Γνωμοδότηση για την: α) εκμίσθωση μηχανών άνω των 50 κ.ε. και αυτοκινήτων στο κατάστημα ενοικιάσεως  μοτοποδηλάτων κάτω των 50 κ.ε. Ζ.Ζ. & Κ. Φάρκωνα Ο.Ε., β) εκμίσθωση μηχανών άνω των 50 κ.ε. στο κατάστημα Βασιλείου Παρτσινέβελου στην Μικρή Βίγλα Νάξου.
19.  Γνωμοδότηση για την χορήγηση  άδειας εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρων στη θέση ¨Σανιδάδες¨ στο Τ.Δ. Κινιδάρου Δήμου Νάξου.
20.  Γνωμοδότηση για την έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ξενοδοχείου ¨GALAXY¨.
21.  Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης αιρετών Δήμου Νάξου
22.  Αιτήσεις – Τρέχοντα.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Καραμανής      

Σχόλια are closed.