ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 18 Δεκεμβρίου 2009,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 με το παρακάτω μοναδικό θέμα  ημερήσιας διάταξης: <<Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2008>>.

Ο  Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου
Καραμανής Γεώργιος

Σχόλια are closed.