ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                             Νάξος, 19-03-2015
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                Αρ. Πρωτ: 4306
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους      Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς το Πρόεδρο της Δ.Κ. Νάξου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3) Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Κυνιδάρου, Χαλκείου και Σαγκρίου.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 23 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης: 

1.Έγκριση σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (υπ’ αριθμ. 2/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) – Έγκριση τοπογραφικών σκαριφημάτων (ταφολογίων) Κοιμητηρίων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2.Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και ΔΛΤΝάξου, παρακολούθησης παροχής υπηρεσίας και διαδικασίας σύνταξης φακέλου, για την υλοποίηση της μελέτης: «Πλαίσιο έργων ανάπτυξης Λιμένα Νάξου».
3.Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015, για την αντιμετώπιση εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, οκτάμηνης διάρκειας, Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4.Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων  προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με κάλυψη της δαπάνης από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, έτους 2015». 
5.Οριοθέτηση περιοχής λουόμενων στη θαλάσσια περιοχή «Μικρή Βίγλα» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
6.Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2014.
7.Έγκριση παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου που χρησιμοποιείται ως αποθήκη και αμαξοστάσιο.
8.Έγκριση παράτασης σύμβασης μίσθωσης 2ου Νηπιαγωγείου Νάξου.
9.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή δημοτικού κτίσματος στη Δ.Κ Απεράθου».
10.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Στατική αποκατάσταση ισόγειου κτιρίου και κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου 1ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου».
11.Λήψη απόφασης για απευθείας εκμίσθωση Δημοτικών Σφαγείων Δ.Ε. Νάξου.
12.Λήψης απόφασης διενέργειας ανοιχτής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικών Σφαγείων Δ.Ε. Νάξου.
13.Έγκριση μελέτης «Παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το 2015».
14.Έγκριση πληρωμής χρηματοδοτούμενων μισθωμάτων.
15.Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων εορτασμού των εθνικών επετείων της 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου.
16.Κάλυψη δαπανών στο πλαίσιο εθιµοτυπικών επισκέψεων και λοιπών εκδηλώσεων που πραγµατοποιούνται στο ∆ήµο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
17.Λήψη απόφασης για καθορισμό εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. και του ΔΛΤΝάξου  για το οικ. έτος 2015.
18.Λήψη απόφασης για παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για Α.Μ.Ε.Α., στην περιφέρεια της Τ.Κ. Κυνιδάρου (υπ’ αριθμ. 5/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
19.Λήψη απόφασης για παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για Α.Μ.Ε.Α., στην περιφέρεια της Δ.Κ. Νάξου (υπ’ αριθμ. 1/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
20.Λήψη απόφασης κοπής – απομάκρυνσης ευκαλύπτου στην Τ.Κ. Χαλκείου (υπ’ αριθμ. 3/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
21.Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ).
22.Έγκριση τροποποίησης συμβατικού αντικειμένου της υπηρεσίας: «Τεχνική βοήθεια του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
23.Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης αναδόχου με αντικείμενο: «Παροχή ειδικευμένης και τεχνικής Υποστήριξης για ενεργειακά έργα & έργα τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών».
24.Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 383/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ¨ Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
25.Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και ανάθεση, για τον έλεγχο χρήσεως ( ισολογισμός – αποτελέσματα χρήσης) οικονομικού έτους 2010 του Δήμου Νάξου.
26.Καθορισμός τέλους παραχώρησης χρήσης εδάφους για την τοποθέτηση καμπίνας (υπαίθρια μονάδα δικτύου) εταιρίας ¨WIND ΗΕLLAS¨, περιοχή πλησίον πλατείας Δημαρχείου.
27.Λήψη απόφασης για παραχώρηση άδειας χρήσης καμπίνας (υπαίθρια μονάδα δικτύου), της εταιρίας ¨WIND ΗΕLLAS¨
28.Ορισμός δυο (2) δημοτικών συμβούλων για την συμμετοχή τους στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.
29.Έγκριση διενέργειας προμηθειών.
30.Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας φαρμακείων, σε ετήσια βάση. 
31.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
32.Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.