ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Νάξος, 23-06-2011
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                              
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                          Αρ. Πρωτ.: 7555

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                    

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ –        ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 23 Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα: 14.00 μ.μ.  με το παρακάτω θέμα  ημερήσιας διάταξης:

«Έγκριση συμμετοχής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού¨ στην Πράξη ¨Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου¨ (άξονας προτεραιότητας 9). -Έγκριση Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και του Συλλόγου Ιδιοκτητών Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Δ. Νάξου ¨Νάξος-Φιλοξενία¨ . – Ορισμός υπευθύνου για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων».

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω του ότι ο σχετικός φάκελος θα πρέπει να έχει αποσταλεί στην αρμόδια αρχή το αργότερο έως τις 24-06-2011.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Comments are closed.