ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 25  Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα: 19.30  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.      Συζήτηση επί του θέματος συγχωνεύσεις, ιδρύσεις σχολικών μονάδων πρωτ/θμιας και δευτ/θμιας εκπαίδευσης και έκδοση απόφασης.
2.      Σύσταση, διορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3.      Σύσταση, διορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Συγκοινωνιών – Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4.      Καθορισμός των αυτοτελών οικισμών της εδαφικής περιοχής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, σε επίπεδο Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας για την διενέργεια γενικών απογραφών κτιρίων – πληθυσμού – κατοικιών, έτους 2011.
5.      Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος  εφαρμογής του άρθρου 207 του Ν. 3852/2010 (εκλογή προέδρου άσκηση καθηκόντων προέδρου στις  Νησιωτικές Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων).
6.      Ορισμός ζωνών παραλίας για θαλάσσια σπορ.
7.      Συγκρότηση επιτροπής άρθρου 41 Ν. 1249/82 ( προσδιορισμός φορολογητέας αξίας ακινήτων) .
8.      Καθορισμός εκπροσώπησης για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου με την τράπεζα MARFIN EGNATIA BANK.
9.      Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών χημικών υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης 2010 Δήμου Νάξου.
10.  Θεώρηση πιστοποιητικών εμπειρίας έργων  της εταιρείας Η. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
11.  Τιμολογιακή πρόταση ΕΛΤΑ για ύδρευση Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
12.  Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Δίκτυα αποχέτευσης κοινότητας Δονούσας».
13.  Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Νάξου 2010».
14.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας εξόφλησης του τιμήματος, για την παραλαβή μεταχειρισμένων σωλήνων HDPE 2ης γενιάς Φ560/ΡΝ10.
15.  Έγκριση παράτασης εκπόνησης της μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων και τευχών δημοπράτησης του έργου « Ανάπλαση πλατείας Δημαρχείου».
16.  Διαγραφή βεβαιωτικών καταλόγων ύδρευσης.
17.  Ορισμός  εκπροσώπων για την συμμετοχή του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σε τουριστικές εκθέσεις.
18.  Αιτήσεις – Τρέχοντα.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.