ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
 Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε ειδική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 25 Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 με μοναδικό  θέμα  ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Νάξου από 1/1/2009-31/12/2009.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.