ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                               Νάξος, 26-03-2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                Αρ. Πρωτ: 4406
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                         
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Νάξου και Φιλωτίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 30 Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης: 
1.Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Ανέγερση τμήματος 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου και διαμόρφωση αύλειου χώρου».
2.Έγκριση υποβολής τεχνικού δελτίου και αιτήματος χρηματοδότησης για το έργο: «Ανέγερση τμήματος 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου και διαμόρφωση αύλειου χώρου».
3.Λήψη απόφασης για απευθείας εκμίσθωση Δημοτικού Σφαγείου στη θέση Ξηρόκαμπος- «Τίμιος Σταυρός» Δ.Ε. Νάξου, στο Σύλλογο Κρεοπωλών Νάξου, λόγω των αυξημένων αναγκών της Πασχαλινής περιόδου.
4.Λήψη απόφασης περί εκμίσθωσης Δημοτικού Σφαγείου στη θέση Ξηρόκαμπος – «Τίμιος Σταυρός» Δ.Ε. Νάξου.
5.Λήψη απόφασης περί εκμίσθωσης Δημοτικού Σφαγείου στη θέση Μύλος Δ.Ε. Δρυμαλίας.
6.Έγκριση συμμετοχής σε συγχρηματοδοτούμενο έργο: «Ολοκληρωμένα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης φυκιών που συλλέγονται σε παραλίες».
7.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα του ΕΑSME με τίτλο: «Θεματικές διαδρομές στην υποθαλάσσια Πολιτιστική Κληρονομία».
8.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ιnterreg MED Balkan με θέμα: « Διαχείριση παράκτιων αμμοθινών».
9.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
10.Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους διοικητικού συμβουλίου του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.