ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Νάξος, 26-03-2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                        Αρ. Πρωτ: 4405
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς τον κ. Δήμαρχο, τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. 
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε ειδική τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στις 30 Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00μ.μ.  με το παρακάτω μοναδικό θέμα  ημερήσιας διάταξης: 
«Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων οικονομικού έτους 2016 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης».
 
Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης
            
  

Σχόλια are closed.