ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 26  Φεβρουαρίου 2010,  ημέρα Παρασκευή και ώρα  20.00  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.      Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου.
2.      Έγκριση προϋπολογισμού 2ου Παιδικού Σταθμού Δήμου Νάξου έτους 2010.
3.      Έγκριση προϋπολογισμού Κ.Α.Π.Η. Δήμου Νάξου έτους 2010.
4.      Έγκριση προϋπολογισμού Δ.Α.Κ. Δήμου Νάξου έτους 2010.
5.      Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και  όρων διακήρυξης, ορισμός επιτροπής διενέργειας και παραλαβής της προμήθειας παραγωγής και αναμετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων για την τουριστική προβολή του Δήμου Νάξου στο εσωτερικό.
6.      Έγκριση μελέτης του έργου: «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Δ. Αγ.Αρσενίου Δ.Νάξου».
7.      Έγκριση μελέτης του έργου: «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Δ.Κινιδάρου Δήμου Νάξου»
8.      Απόφαση για κήρυξη απαλλοτρίωσης για το έργο: «Δρόμος από Αγ.Ματθαίο (Καλαμούρια) έως δρόμο Αγ. Αρσένιος – Αγ. Άννα Δήμου Νάξου»
9.      Εξέταση ένστασης αναδόχου του έργου «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο Αγ. Αρσενίου Δ.Νάξου».
10.  Παραλαβή ελέγχου και επικαιροποίησης της μελέτης: « Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Τ.Δ. Δήμου Νάξου». Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης.
11.  Έγκριση τοπογραφικής μελέτης:«Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και  εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Τ.Δ.Δήμου Νάξου», για το τμήμα αγωγός μεταφοράς ακαθάρτων Τ.Δ.Σαγκρίου και Τ.Δ. Βίβλου.
12.  Ορισμός επιτροπής παραλαβής μελέτης για την ίδρυση Δημοτικής Επιχείρησης με την μορφή Α.Ε. με σκοπό την τουριστική προβολή και ανάπτυξη της Νάξου.
13.  Θεώρηση πιστοποιητικού εμπειρίας για το έργο «Επέκταση δικτύου εξωτερικών βρυσών στα πεδινά Τ.Δ. Δήμου Νάξου».
14.  Αίτημα Τ.Δ. Μελάνων σχετικά με το έργο «Διαμόρφωση πλατείας Αγ.Αποστόλων Τ.Δ. Μελάνων».
15.  Τακτοποίηση δρόμου Λιεράδου στο Τ.Δ. Ποταμιάς Δήμου Νάξου.
16.  Παράταση μίσθωσης χώρων στάθμευσης στα Τ.Δ. Αγ. Αρσενίου, Γλινάδου και Βίβλου Δ.Νάξου.
17.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επισκευή σχολής Ουρσουλινών Χώρας Νάξου και μετατροπή σε πολιτιστικό κέντρο».
18.  Έγκριση οριστικών  πρωτοκόλλων  παραλαβής προμήθειας.
19.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής μελέτης: «Σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων αναλογισμού για την εξασφάλιση Χ.Υ.Τ.Υ. Νάξου».
20.  Διόρθωση βεβαιωτικών καταλόγων ύδρευσης.
21.  Εξειδίκευση ΚΑ για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για την αγορά γραμματοσήμων
22.  Αιτήσεις – Τρέχοντα

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Καραμανής       

Σχόλια are closed.