ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 27 Ιανουαρίου 2010,  ημέρα Τετάρτη και ώρα: 20.00  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.      Ορισμός μελών Διοικητικών Συμβουλίων  Νομικών Προσώπων Δήμου Νάξου: (α) 1ος Παιδικός Σταθμός, β) 2ος Παιδικός Σταθμός, γ)ΚΑΠΗ, δ)Μουσικοχορολογικό Κέντρο «Γεώργιος Κονιτόπουλος», ε)ΔΑΚ, στ)Π.Ο.Δ.Ν, ζ)ΔΕΑΝ.
2.      Ορισμός μελών επιτροπών Δήμου Νάξου έτους 2010.
3.      Αντικατάσταση μέλους Δημαρχιακής Επιτροπής.
4.      Έγκριση για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Νάξου για τον ορισμό Τοπογράφου Μηχανικού Υπαλλήλου της Περιφέρειας, για να συμμετάσχει στην ομάδα επίβλεψης  μελετών:«Σύνταξης κτηματολογικών Διαγραμμάτων και Πινάκων Αναλογισμού».
5.      Ανάθεση εκπόνησης μελέτης στατικών, ηλεκτρομηχανικών και τευχών δημοπράτησης για: «Ανέγερση διώροφου κτιρίου με υπόγειο Δήμου Νάξου», στο οικόπεδο  παλιών σφαγείων στη Χώρα.
6.      Παραλαβή υδραυλικής μελέτης-τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση καταθλιπτικού αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων ΒΙΟ.ΚΑ Δήμου Νάξου».
7.      Έγκριση Προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, έτους 2010
8.      Εγκρίση απολογισμού οικονομικού έτους 2008 ενιαίας σχολικής επιτροπής των δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων των Τ.Δ. Βίβλου, Σαγκρίου, Ποταμιάς,  και νηπιαγωγείων Τ.Δ. Βίβλου και Ποταμιάς Δήμου Νάξου.
9.      Ορισμός μισθώματος Μετεωρολογικού Σταθμού Νάξου.
10.  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου για την καταχώρηση διαφημιστικής προβολής σε τουριστικούς οδηγούς.
11.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: « Αντικατάσταση δικτύου μεταφοράς νερού από τα πηγάδια Εγγαρών», και θεώρηση πιστοποιητικού εμπειρίας.
12.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση – επέκταση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου», και θεώρηση πιστοποιητικού εμπειρίας.
13.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Πλακόστρωση δρόμου από Περγάδι μέχρι Νέο Πηγάδι στον οικισμό Αγίου Αρσενίου Δήμου Νάξου».
14.  Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής προμήθειας.
15.  Έγκριση εξόδων εκτός έδρας μετακίνησης αιρετών και τρίτων Δήμου Νάξου
16.  Αιτήσεις – Τρέχοντα

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Καραμανής  Γεώργιος

Comments are closed.