ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς τον κ. Δήμαρχο, τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους και Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την 27η Ιανουαρίου  2010,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00΄  με το παρακάτω μοναδικό θέμα  ημερήσιας διάταξης:
«Έγκριση δημοτικού προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης  οικονομικού έτους 2010».                                        

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γεώργιος Καραμανής

Σχόλια are closed.