ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Νάξος, 24-09-2012

    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                              

    ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                 Αρ. Πρωτ.: 13526

    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                    

   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 28 Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα: 19.00 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

2. Έγκριση παροχής συγκοινωνιακού έργου για το έτος 2012-2013 για την Δ.Κ. Νάξου (Νέο νεκροταφείο – Αγγίδια).

3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επείγουσες αποκαταστάσεις δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης στη Χώρα Δ.Κ. Νάξου».

4. Έγκριση παράτασης μίσθωσης δημοτικού σφαγείου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στη θέση Ρίκες της Δ.Κ. Φιλωτίου.

5. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: ¨Επέκταση Δικτύου αποχέτευσης Κοινότητας Δονούσας¨.

6. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Δίκτυα αποχέτευσης Δονούσας¨.

7. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.

8. Έγκριση θεώρησης πιστοποιητικών εμπειρίας.

9. Έγκριση διενέργειας προμηθειών.

10. Έγκριση σύμβασης και επιπλέον νομικής αμοιβής για την ανάθεση παροχής νομικών υπηρεσιών για την εκπροσώπηση του Δήμου.

11. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2012 .

12. Έγκριση δαπανών ηλεκτροδοτήσεων και άλλων σχετικών με την ΔΕΗ δαπανών.

13. Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλής ανείσπρακτων τελών από Λογ/σμό ΔΕΗ περιόδου 11/06/2008-22/12/2009, κ. Φλεριανού Βασίλειου.

14. Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλής τέλους χρήσης αιγιαλού, του κ.Παπαδάκη Κων/νου.

15. Λήψη απόφασης περί διαγραφής από κλήση κ. Λουμπίδη Γεώργιου.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.