ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου.

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα 
στις 29 Ιουνίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20¨00 με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.     Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή και διαμόρφωση πλατείας οικισμού Αγίων Αποστόλων Τ.Δ. Μελάνων». 
2.     Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση – επέκταση δικτύων ύδρευσης- αποχέτευσης Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Νάξου».
3.     Έγκριση μελέτης « Κατασκευή πεζοδρομίου και ηλεκτροφωτισμού Παραλίας Καστρακίου Τ.Δ. Σαγκρίου Δήμου Νάξου».
4.     Έγκριση μελέτης «Πλακοστρώσεις στον κάτω οικισμό Αγίου Αρσενίου» – Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
5.     Έγκριση παραλαβής «Μελέτη αποκατάστασης  καταθλιπτικού αγωγού επεξεργασμένων λυμάτων ΒΙΟΚΑ Δήμου Νάξου» (Τοπογραφική).
6.     Έγκριση μελέτης «Προώθηση ευρυζωνικών υπηρεσιών και εφαρμογών στο Δήμο Νάξου μέσω της υλοποίησης έργου επίδειξης των ευρυζωνικών δικτύων και εφαρμογών».
7.     Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής  του έργου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Πλάκας  Δήμου Νάξου»
8.     Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από πηγή Κούρου έως δεξαμενή Μελάνων».
9.      Ανάθεση εκπόνησης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου « Διαμόρφωση δρόμου Κασκανή Τ.Δ. Γαλήνης».
10.  Θεώρηση πιστοποιητικού εμπειρίας έργου «Επισκευή Σχολής Ουρσουλινών Χώρας Νάξου και μετατροπή σε πολιτιστικό κέντρο».
11.  Ορισμός ζώνης παραλίας  στην Μ. Βίγλα για θαλάσσια σπορ.
12.  Έγκριση για τη διενέργεια δύο διαγωνισμών για την καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων: α) Της πόλης, του Διαμερίσματος Αγ. Αρσενίου και των παραλιών του Δήμου , β) Των υπολοίπων Διαμερισμάτων του Δήμου.
13.  Απόφαση για παραχώρηση Δημοτικής Έκτασης για ανέγερση εγκαταστάσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
14.  Απόφαση για την παραχώρηση αιθουσών του 3ου Δημοτικού Σχολείου στην Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Νάξου για την λειτουργία του προγράμματος Κ.Δ.Α.Π.
15.  Έγκριση δαπάνης παράθεσης δείπνου για την τοπική εορτή του Αγίου Νικοδήμου.
16.  Έγκριση δαπάνης για φιλοξενία συνέδρων στο 15ο  Παγκόσμιο Συνέδριο με θέμα « Ποιότητα νερού και Υγεία».  
17.  Έγκριση δαπανών ηλεκτροδοτήσεων και άλλων σχετικών με τη ΔΕΗ δαπανών.
18.  Ψηφίσεις πιστώσεων.
19.  Αναμορφώσεις Δημοτικού προϋπολογισμού
20.  Αιτήσεις – Τρέχοντα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος  Καραμανής      

Σχόλια are closed.