ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 21 Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19¨00 με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Νάξου έτους 2010.
 2. Έγκριση μελέτης – τευχών δημοπράτησης: «Εργασίες ταφής απορριμμάτων στο Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Νάξου» έτους 2010.
 3. Έγκριση μελέτης του έργου: «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Δ. Σαγκρίου Δήμου Νάξου» – Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
 4. Έγκριση μελέτης του έργου: «Ασφαλτόστρωση προαύλιου χώρου 1ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου» – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.
 5. Έγκριση γεωλογικής και υδραυλικής μελέτης: « Οδός από Λαμπαδά μέχρι Καλαμούρια».
 6. Ανάθεση εκπόνησης της τοπογραφικής αποτύπωσης του δρόμου «Κασκανή» Τ.Δ. Γαλήνης Δήμου Νάξου – Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
 7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου: «Κατασκευή Ιατρείου στον Οικισμό Κάτω Ποταμιάς Τ.Δ. Ποταμιάς Δ. Νάξου»
 8. Παραλαβή παροχής υπηρεσίας υποστήριξης της Τεχνικής Υπηρεσίας  Δήμου Νάξου για τη ένταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου: « Δρόμος από Αγ. Ματθαίο (Καλαμούρια) έως δρόμο Αγ. Αρσενίου – Αγ. Άννας Δ. Νάξου»
 9. Έγκριση και παραλαβή τευχών μελέτης: «Αποπεράτωση πεζοδρομίων περιφερειακού δρόμου πόλης».
 10. Δίμηνη παράταση των συμβάσεων εργολαβίας: α) Καθαριότητα και Συγκέντρωση απορριμμάτων του  Δήμου Νάξου. β)Επιτήρηση – Καθαρισμός εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ. στο Λιβάδι και εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ, γ)Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης Δήμου Νάξου.
 11. Παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ. Νάξου 2008»
 12. Παράταση ισχύος των υφιστάμενων συμβάσεων για την προμήθεια: α) «Χημικά υλικά αποχέτευσης Δήμου Νάξου»,  β) «Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης Δήμου Νάξου».
 13. Παράταση μίσθωσης χώρου στάθμευσης στο Τ.Δ.Βίβλου.
 14. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2008 ενιαίας σχολικής επιτροπής των δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων των Τ.Δ. Γλινάδου, Γαλανάδου και Αγ. Αρσενίου Δήμου Νάξου.
 15. Έγκριση κατανομής ποσού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, έτους 2009.
 16. Έγκριση δαπάνης και διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικης γιορτής – Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
 17. Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών .
 18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:
 19. α) ¨Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης – ολοκλήρωση περίφραξης γηπέδου Αγ. Αρσενίου Δ. Νάξου¨ και θεώρηση πιστοποιητικού εμπειρίας, β) ¨Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Δ. Αγ. Αρσενίου Δήμου Νάξου¨.

 20. Αναμορφώσεις Δημοτικού προϋπολογισμού.
 21. Αποδοχές  χρηματοδοτήσεων.
 22. Συμμετοχή του Δήμου Νάξου σε εκθέσεις εσωτερικού – εξωτερικού για το έτος 2010
 23. Άνοιγμα λογαριασμού στην Ε.Τ.Ε. για την απόδοση παρακρατηθέντος τέλους 3% υπέρ ΟΤΑ
 24. Ορισμός εκπροσώπων για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Στήριξης Κέντρου Υγείας Νοσοκομείου Νάξου.
 25. Συμμετοχή του Δήμου Νάξου στο διεθνές πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» έτους 2010.
 26. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης αιρετών Δήμου Νάξου.
 27. Αίτημα για χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδυκτίου (internet) του κ. Βαθρακοκοίλη Μιχαήλ.
 28. Αιτήσεις – Τρέχοντα.
 29. Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
  Γεώργιος  Καραμανής

Σχόλια are closed.