ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
 Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 30  Μαρτίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 19.00  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.      Συζήτηση επί του θέματος «διαχείριση απορριμμάτων  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» κατόπιν αιτήσεων: α) ¨Τοπικής Πολιτικής Κίνησης Νάξου Οικολόγων Πράσινων¨, β) Δημοτικής Παράταξης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων  ¨Πολίτες για τα νησιά μας¨  και γ) Συλλόγου Εγγαριτών – Συλλόγου Γαληνιωτών Νάξου.
2.      Ορισμός Ορκωτού Λογιστή για τον έλεγχο του οικονομικού έτους 2010 Δήμου Νάξου ( Ισολογισμός – Αποτελέσματα Χρήσης).
3.      Αιτήσεις – Τρέχοντα.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.