ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Α)  Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Β) Προς αα) τον Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Εγγαρών, ββ) του Πρόεδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Απεράθου, Φιλωτίου και Νάξου.
Γ) Προς τους Τοπικούς Αντιδημάρχους των Νησιωτικών Δημοτικών Κοινοτήτων Κουφονησίων, Ηρακλειάς, Δουνούσας και Σχοινούσας. 
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 30 Αυγούστου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα: 19.30 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.      Έκδοση Ψηφίσματος σχετικά με τη διεκδίκηση των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα.
2.      Λήψη απόφασης για την έγκριση αδελφοποίησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και του Δήμου  Αγίων Αναργύρων-Καματερού Αττικής.
3.      Παραχώρηση κατά χρήση χώρου για την στέγαση του υπ' ίδρυση Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωση και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών Νάξου (ΚΕΔΔΥ ΝΑΞΟΥ).
4.      Σύναψη προγραμματικής σύμβασης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με την Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. και τα αρμόδια Υπουργεία για την εγκατάσταση, διαχείριση και  λειτουργία στις Δημοτικές Κοινότητες Ηρακλειάς, Σχοινούσας, Κουφονησίων και Δονούσας: α) Συστήματος παραγωγής επεξεργασίας και διανομής πόσιμου ύδατος, β) Συστήματος επεξεργασίας λυμάτων, γ) Συναφών συστημάτων διαχείρισης υδάτων ( όμβριων υδάτων, αρδεύσεων κλπ.)
5.      Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ».
6.      Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου και της ¨ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.¨ για την υλοποίηση της Πράξης «Μελέτη Σκοπιμότητας – Διερεύνηση Εναλλακτικών Προτάσεων Χωροθέτησης Λιμένα Νάξου και Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».
7.      Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού (ΥΠ.ΠΟ.Τ) και του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, για την εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης του Πύργου του Χειμάρρου στην περιοχή Φιλωτίου Νάξου».
8.      Ανάθεση εκπόνησης: α) Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης, β) μελέτης τευχών δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή τριών ισογείων ετοιμόρροπων αιθουσών στο 2ο Δημοτικό Σχολείου Νάξου».
9.      Ανάθεση εκπόνησης στατικής μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή τριών ισογείων ετοιμόρροπων αιθουσών στο 2ο Δημοτικό Σχολείου Νάξου».
10.  Έγκριση μελέτης του έργου «Επισκευή φθορών 1ου Γυμνασίου Νάξου»-Αναμόρφωση προϋπολογισμού-Απ'ευθείας ανάθεση.
11.  Έγκριση του σχεδίου διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης για τη διενέργεια δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού πρόσληψης Συμβούλου Διαχείρισης, για: α) Την υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου, στην προετοιμασία και υλοποίηση των έργων που θα συγχρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ, β) την συνέχιση των διαδικασιών ολοκλήρωσης και δημοσίευση της προκήρυξης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
12.  Έγκριση μελέτης και απευθείας ανάθεση του έργου: «Συντήρηση επισκευή σχολικού κτιρίου Τοπικής Κοινότητας Απεράθου».
13.  Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού προαιρετικής εισφοράς : α) προς τη Σχολική Επιτροπή Α/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και β) προς τη Σχολική Επιτροπή
Β/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
14.  Έγκριση διάθεσης ποσού για συμμετοχή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
15.  Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση ακινήτου στην Δημοτική Κοινότητα Απεράθου για τη στέγαση του Δασοφυλακείου Απεράθου.
16.  Έγκριση μελέτης ασφαλτοστρώσεων δρόμων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και αναμόρφωση προϋπολογισμού.
17.  Ορισμός μελών και συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
18.  Διαγραφή προσαυξήσεων δημοτικών τελών ύδρευσης Δημοτικής Κοινότητας Σχοινούσας.
19.  Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού για την επαναλειτουργία γεώτρησης ύδρευσης στην περιοχή «Μητροπόλου» Νάξου.
20.  Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας τριών (3) κολυμβητικών δεξαμενών στην Μαρία Καπρή στην περιοχή Στελίδας Νάξου.
21.  Αποδοχή χορηγιών για τη διοργάνωση των αγώνων BEACH VOLLEY 2011.
22.  Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού για την κάλυψη δαπάνης αγοράς οικοπέδου στην Δημοτική  Κοινότητα Φιλοτίου.
23.  Παράταση της εργασίας ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2011.
24.  Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2011 .
 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.