ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                               Νάξος, 25-09-2015
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                         Αρ. Πρωτ: 18998
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Νάξου, Αγίου Αρσενίου, Φιλωτίου, Δονούσας, Ηρακλειάς και Σχοινούσας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3)Προς τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Απειράνθου και Χαλκείου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4) Προς τον εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Εγγαρών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης: 
1.Λήψη απόφασης επί του υπ’ αριθμ. πρωτ. 21746/10-09-2015 εγγράφου του ΤΑΙΠΕΔ για την   αξιοποίηση και εκμετάλλευση ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου τα οποία μεταβιβάστηκαν  στο ΤΑΙΠΕΔ με την υπ’ αριθμ. 234/13 απόφαση της Διϋπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων ευρισκομένων στην Περιφέρεια του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και δη: α) εκτάσεως 161.776,00 τ.μ. στη θέση Άγιος Προκόπιος – Αγία Άννα, β)εκτάσεως 1.090.764,52τ.μ Λίμνη Αλυκής Αγίου Αρσενίου, γ)εκτάσεως 50.452,49τ.μ. στη θέση Καλαντός Φιλωτίου Νάξου και δ) εκτάσεως 7.239,07τ.μ. στη θέση Λιβάδι νήσου Ηρακλειά. 
2.Έγκριση μελέτης  του έργου: «Εργασίες ταφής απορριμμάτων στον ΧΑΔΑ Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 2015-2016».
3.Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ανακαίνιση- επισκευή Νηπιαγωγείου Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου».
4.Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή Γενικού Λυκείου Χαλκείου».
5.Παραλαβή αρχιτεκτονικής μελέτης, στατικής και αντεισμικής μελέτης, Η/Μ μελέτης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «Προσθήκη W.C. στο Δημοτικό Σχολείο Απειράνθου».
6.Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση δρόμου από Αγ. Ματθαίο (Καλαμούρια) έως δρόμο Αγ. Αρσένιος- Αγ. Άννας».
7.Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου: «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Νάξου στη θέση Μοθωνί».
8.Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου: «Πλακοστρώσεις δρόμων Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου».
9.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Προσθήκη – Προσαρμογή εγκαταστάσεων για την λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης Δ.Κ. Σχοινούσας».
10.Έγκριση 1ου  Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση 1 ΧΑΔΑ στη θέση Μπαμπακιές Β του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων». 
11.Έγκριση χορήγησης παράτασης για το έργο: «Κατασκευή υδροληψιών και βελτίωση- εκσυγχρονισμός δικτύων ελέγχου-χειρισμού λιμνοδεξαμενής Εγγαρών και φράγματος Φανερωμένης».
12.Έγκριση χορήγησης παράτασης για το έργο: «Αποκατάσταση κατεστραμμένου τμήματος δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή Έλλη Χώρας Νάξου».
13.Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2015.
14.Αποδοχές χρηματοδότησης και αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού Ο.Ε. 2015.
15.Έγκριση δαπάνης ηλεκτροδότησης για το έργο: «Ηλεκτροδότηση Εγκαταστάσεων Αφαλάτωσης Δ.Κ. Δονούσας».
16.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για ενέργειες Τουριστικής Προβολής.
17.Λήψη απόφασης για έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος στην Κύπρο στα πλαίσια συνάντησης για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα BRESAT – FP7 CIP. 
18.Έγκριση διενέργειας προμήθειας αναμνηστικών βιβλίων από την Ο.ΝΑ.Σ.
19.Έγκριση παράθεσης γεύματος στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για τους κατοίκους των Μικρών Κυκλάδων.
20.Λήψη απόφασης για την μίσθωση χώρου για την στέγαση  του Κ.Ε.Π. Νάξου.
21.Λήψη απόφασης για την μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων στην Δ.Κ. Νάξου.
22.Λήψη απόφασης για την παράταση σύμβασης μίσθωσης αίθουσας τελετών & ανθοπωλείου του νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου Δ.Κ. Νάξου.
23.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 57/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α, με την οποία εγκρίθηκε η επικαιροποίηση -τροποποίηση του Σχεδίου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), του Νομικού Προσώπου.
24.Έγκριση απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου οικονομικού έτους 2014.
25.Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με το Δ.Λ.Τ.Νάξου για το έτος 2015.
26.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής 2ης Φάσης για το έργο «Δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος ευφυών μεταφορών με τηλεματικές υπηρεσίες  πληροφόρησης επιβατών».
27.Λήψη απόφασης για προσωρινή ακινησία οχήματος ιδιοκτησίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
28.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
29.Έγκριση θεώρησης πιστοποιητικού εμπειρίας για το έργο «Πλακοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Μελάνων και Τ.Κ. Χαλκείου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.